Controleren jaarrekening
Samenstellen jaarrekening
Management rapportages
Due diligence onderzoeken
Financiële administraties
Fiscale aangiften
Fiscale advisering
Juridische advisering
Estate planning
Prognoses en begrotingen
Salarisadministratie
Bedrijfseconomisch advies
Herstructureringen
Automatisering
Blijf op de hoogte
Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Aanmelden
 
Estate planning
 

Estate planning wekt, wellicht door de benaming, bij sommigen de indruk dat het alleen van toepassing is op de (zeer) vermogende personen. Dit is een misvatting. Het heeft ook niet enkel met "Real Estate" (vastgoed) te maken. Eigenlijk is estate planning niets anders dan het bekijken of mensen met de juiste testamenten, huwelijksvoorwaarden en mogelijke schenkingsregelingen hun vermogen op de fiscaal vriendelijkste wijze naar de volgende generaties kunnen doorgeven. En dit geldt eigenlijk voor iedereen.

Bij een gebruikelijke gezins- en vermogenssituatie waarbij de ene ouder met een soort langstlevende testament alles na diens overlijden naar de ander laat gaan kan een aanpassing in de testamentsvorm er vaak al toe leiden dat bij het overlijden van de eerststervende ouder helemaal geen erfbelasting verschuldigd is hetgeen vaak de wens is van beide ouders zodat er op dat moment geen liquiditeiten behoeven te worden aangesproken.

Als bijvoorbeeld iemands ongehuwde partner niet door de fiscus als partner wordt gezien kan bij overlijden, wanneer de overblijvende partner door de ander via een testament tot enig erfgenaam is benoemd, onnodig veel erfbelasting verschuldigd zijn simpelweg omdat "vergeten" was een samenlevingscontract op te stellen en nog niet aan andere wettelijke voorwaarden voor fiscaal partnerschap was voldaan. Er hoeft dan niet eens sprake te zijn van een bijzonder groot vermogen maar bijvoorbeeld van een huis dat in eigendom was bij degene die is overleden, een deels afgeloste hypotheek of wat overwaarde en wat spaargeld.

Daarnaast zijn er de vele schenkingsmogelijkheden tijdens leven om ervoor te zorgen dat het vermogen meer gefaseerd naar de volgende generatie gaat waardoor vaak uiteindelijk de verschuldigde erfbelasting bij overlijden gedrukt wordt. Dit is vanzelfsprekend bij grotere maar ook bij de minder omvangrijke vermogens aan de orde.

In zowel de situaties van de grotere als minder omvangrijke vermogens kan een "traject op maat" gemaakt worden om, in nauwe samenwerking met de fiscalisten op kantoor, de erf- en schenkbelasting zoveel mogelijk in te perken. Indien u ondernemer bent wordt uiteraard in het totaalplaatje ook de mogelijke opvolging en eventuele beëindiging van de onderneming meegenomen.

Onze estate planners geven dus adviezen op het gebied van huwelijkse voorwaarden, testamenten, de planning van de nalatenschap en schenkingen. Samen met u als cliënt worden de wensen geïnventariseerd en wordt een oplossing aangedragen die op maat gesneden is. Met deze aanpak bent u in staat om het opgebouwde vermogen zo gunstig mogelijk binnen de familie te houden.

 
       
Diensten     De Jong Koster
Controleren jaarrekening
Samenstellen jaarrekening
Management rapportages
Due diligence onderzoeken
Financiële administraties
Fiscale aangiften
Fiscale advisering
Juridische advisering
Estate planning
Prognoses en begrotingen
Salarisadministratie
Bedrijfseconomisch advies
Herstructureringen
Automatisering

accountants & adviseurs
Kastanjelaan 24 | 2982 CM Ridderkerk
0180 - 44 12 55 | info@djk.nl
KvK nummer: 24475099