Blijf op de hoogte
Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Aanmelden
 
Chris de Bruin
 
Functie: (Bedrijfs)jurist

Opleiding

Chris heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn afstudeerrichtingen waren Bedrijfs- en Strafrecht aangevuld met verschillende juridische hoofdvakken zoals Financieel recht. Tevens heeft hij zowel de beroepsopleiding bedrijfsjuristen (Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen) als de beroepsopleiding advocatuur (Nederlandse Orde van Advocaten) met succes afgerond.

Ervaring

Na zijn studie begon Chris als jurist bij een landelijk opererende organisatie die de belangen behartigt van gedupeerde aandelenleasebeleggers. Vervolgens kwam hij in 2007 voor zijn "eerste termijn" als (bedrijfs)jurist in dienst bij De Jong Koster. In 2010 is hij advocaat geworden bij een middelgroot Rotterdams advocatenkantoor. Eind 2014 keerde hij als jurist terug bij een grotere accountantsorganisatie (top 10) om vervolgens met ingang van 1 juli 2018 weer werkzaam te zijn bij een vertrouwd oud nest De Jong Koster.

Inmiddels is Chris een allround bedrijfsjuridisch adviseur, u kunt bij hem terecht voor juridische kwesties waar een ondernemer mee te maken krijgt (behalve het familierecht). Hierbij valt te denken aan overnames, opzetten en/of beëindigen van vennootschappen/samenwerkingsverbanden, opstellen en beoordelen van contracten, huurkwesties, etc. Maar ook op het gebied van het arbeidsrecht kan hij u van dienst zijn, zoals het ontslagrecht, arbeidsvoorwaarden, zieke werknemers, etc.

Chris is voornamelijk bezig om risico’s in kaart te brengen en afspraken tussen partijen helder op papier te krijgen. In een onverhoopte conflictsituatie kan men vervolgens daarop terugvallen. Is er eenmaal onenigheid, dan is immers het vaak moeilijk om het met elkaar eens te worden. Daarom is Chris graag in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij een kwestie.

Is er al sprake van een probleem, bijvoorbeeld met een mede/aandeelhouder, leverancier of werknemer. Dan probeert Chris onderling met de andere partij er uit te komen, dus zonder tussenkomst van een rechter. Lukt dat niet, dan kan Chris waar mogelijk u blijven bijstaan. Waar nodig zal in overleg met de klant een advocaat uit het brede netwerk van Chris en De Jong Koster ingeschakeld worden.

Een pragmatische oplossing heeft Chris zijn voorkeur, waar nodig zal echter voor een formelere insteek worden gekozen. Uiteraard zal dat altijd in nauw overleg met de klant worden bepaald.

Privé

Zijn vrije tijd brengt Chris graag door met zijn gezin en vrienden voor wie hij regelmatig in de keuken te vinden is. Om zijn conditie op peil te houden is hij regelmatig in de sportschool te vinden. Daarmee laadt hij zich ook weer op om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Daarnaast houdt Chris vooral van voetbal en tennis, voorheen zeer actief tegenwoordig vooral passief (door blessures).

 
       
Diensten     De Jong Koster
Controleren jaarrekening
Samenstellen jaarrekening
Management rapportages
Due diligence onderzoeken
Financiële administraties
Fiscale aangiften
Fiscale advisering
Juridische advisering
Estate planning
Prognoses en begrotingen
Salarisadministratie
Bedrijfseconomisch advies
Herstructureringen
Automatisering

accountants & adviseurs
Kastanjelaan 24 | 2982 CM Ridderkerk
0180 - 44 12 55 | info@djk.nl
KvK nummer: 24475099